När jag nu sitter och skriver vår årsberättelse för 2016 slås jag av hur mycket som har hänt. Det är inte utan att man känner viss stolthet över vårt gemensamma arbete.  Det går att åstadkomma mycket genom nationell samordning och när man jobbar tillsammans!

 • Vi har ökat våra nationella resurser och anställt Karin Lonaeus till det nationella kansliet
 • Vi håller på eller har genomfört skrivbordsuppföljningar inom alla våra åtta riskområden
 • Vi har genomfört fyra revisioner hos leverantörer
 • Vi har lanserat vår nya webb-sida (www.hållbarupphandling.se)
 • Vi har, tillsammans med Helse-Sör Öst, genomfört leverantörsbesök i Central-Amerika
 • Vi har deltagit i Upphandlingsmyndighetens kriterieutveckling
 • Vi har informerat landstingspolitiker, upphandlare och miljösamordnare om vårt arbete
 • Vi har föreläst på universitet, i FN och i Almedalen om vårt gemensamma arbete
 • Vårt nationella samarbete har blivit utsett till ”Global Leader” av FNs Sustainable Procurement Health Sector (SPHS)
 • Vi har genomfört en roadshow tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus där vår nya vägledning lanserades
 • Vi blev medlemmar i Electronics Watch
 • Vi har skapat en nationell ansvarsfördelning och tagit fram handlingsplaner för våra prioriterade riskområden
 • Tre externa rapporter visar att vårt arbete gör skillnad.

Slutligen, ett stort tack till alla er som bidrar till vårt gemensamma arbete; expertgruppen, styrgruppen, upphandlingschefer, miljöchefer, kontaktpersoner, leverantörer och branschorganisationer. Jag och Karin ser fram mot 2017 och att få fortsätta vårt viktiga gemensamma arbete.

Ett riktigt Gott Nytt År!

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv