Anna Hagvall är sedan den 1 oktober anställd på SLL Hållbarhet där hennes huvuduppdrag är att arbeta med uppförandekoden för leverantörer. Hon är utbildad jurist med inriktning på internationell rätt och mänskliga rättigheter och har tidigare arbetat både inom domstol och på advokatbyrå. Nu senast kommer hon från Energimyndigheten där hon hade det övergripande ansvaret för en portfölj av klimatprojekt i utvecklingsländer och bland annat ledde arbetet med att granska och följa upp projektens sociala och miljömässiga påverkan.

Vi önskar Anna varmt välkommen till SLL och till vårt nationella arbete!

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv