top of page

Media

Sedan 2010 samarbetar Sveriges regioner i ett nationellt arbete med hållbar upphandling. Vår gemensamma uppförandekod för leverantörer bygger på Global Compacts tio principer, vilka delas in i följande fyra huvudområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

 

Vi förväntar oss att våra leverantörer respekterar vår uppförandekod och att de gör sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och i leveranskedjan. Leverantören ska därför ha rutiner som syftar till att de varor eller tjänster som levereras är framställda under förhållanden som är förenliga med kraven.

Filmerna nedan innehåller ett etiskt dilemma inom områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption. Fundera på hur du och din organisation skulle agera i en liknande situation.

bottom of page