Vi fördjupar nu vårt samarbete med SKL Kommentus inköpscentral (SKI) genom att planera flertalet gemensamma aktiviteter för 2018. Landsting och regioner har ett samverkansavtal med SKI sedan 2015. Under det kommande året kommer vi både att genomföra gemensamma uppföljningar, vi kommer att testköra ett nytt webbaserat uppföljningsinstrument, och vi kommer att genomföra frukostseminarier tillsammans. Vi tackar SKI och Hållbarhetskollen för ett gott samarbete under året  som varit och ser fram emot det nya!

 

verksamhetsplanering

 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030