I måndags besökte vi Östersund och träffade både Regionstyrelsen och upphandlare för diskussioner kring det nationella arbetet med hållbar upphandling, den nya ansvarsfördelningen, uppdaterade kontraktsvillkor samt det pågående uppföljningsarbetet. Mötet med regionstyrelsen hade särskilt fokus på livsmedel, och Martin och Servera hade därför bjudits in för att prata om sitt hållbarhetsarbete. Både politiker och medarbetare visade stort intresse för frågan och dagen bjöd på flera spännande diskussioner!

 Skärmklipp

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030