Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Aktuellt

 • 20 jan 2017

  Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE) uppmärksammar vårt nationella arbete

  OSCE skriver i senaste numret av Security Community om vårt nationella arbete med hållbar offentlig upphandling. Läs gärna hela artikeln här.
 • 20 jan 2017

  Axfoundation bjöd in till uppföljningsmöte angånde Thailand

  Axfoundation bjöd in till ett intressentmöte för att fortsätta dialogen kring leverantörsansvar inom livsmedelsindustrin i Thailand. Vid mötet deltog företag, grossister, livsmedelskedjor, offentliga inköpare, branschorganisationer och ideella organisationer.
 • 19 jan 2017

  Vi pratar sociala krav med livsmedelsföretagen

  Igår var jag, Thérèse från Region B med ansvar för riskområdet livsmedel, och Louise Svensson från SKL Kommentus inköpscentral på livsmedelsföretagens kontor på Östermalm för att diskutera hur vi kan samarbeta kring de nya sociala kraven. Från Livsmedelsföretagens sida deltog Vd för organisationen Marie Söderqvist, och Johan Anell, ansvarig för delbranscher och hållbarhet. 
 • 17 jan 2017

  Vi träffar OneMeds nya hållbarhetschef

  I fredags träffade jag och Pauline OneMeds nya hållbarhetschef Gofi Aldstam. Under mötet diskuterade vi de nya kraven, ansvarsfördelningen och framtida samarbete.
 • 12 jan 2017

  Uppförandekod för leverantörer diskuterades på nordiskt möte

  Vid senaste mötet mellan representanter för upphandlande myndigheter inom hälso- och sjukvården i Norden presenterad Thomas Wedegren, upphandlingchef i Stockholms läns landsting,  vårt nationella arbete med hållbar upphandling. Du kan läsa mer om detta i senaste numret av MedTech Magazine.
 • 03 jan 2017

  Nytt år och ny verksamhetsplan

  I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och miljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2017 om vad vi ska göra.
 • 29 dec 2016

  Året som gått

  Ett år då WHO rapporterade om att multiresistenta bakterier utgör ett av de största hoten mot global hälsa och året då rapporter avslöjade slavarbete vid Thailändska kycklingfabriker. Men det var också ett år då vi såg slutet på slavarbete hos en av våra globala handskleverantörer, ett år när vi lyckades påverka delar av IT-industrin att skapa bättre arbetsvillkor hos sina underleverantörer i Kina och ett år då vårt gemensamma arbete också visade sig skapa bättre arbetsförhållanden i fabriker i Pakistan.
 • 21 dec 2016

  God Jul!

  Det nationella kansliet önskar en riktigt God Jul!
 • 20 dec 2016

  Studiebesök kycklinguppfödning

  I fredags besökte jag och Pauline, tillsammans med våra kollegor på SKL Kommentus, en kycklingfarm i närheten av Katrineholm. Syftet med studiebesöket var att lära oss om kycklinguppfödning för att bättre förstå riskerna inom branschen inför kommande revisioner i Thailand.
 • 13 dec 2016

  Årets sista styrgruppsmöte med SKL Kommentus

  Vi tackar SKL Kommentus för ett gott samarbete under året och ser fram mot gemensamma aktiviteter 2017.
 • 08 dec 2016

  Thérèse och Pauline talar vid Fullmäktige i Gävleborg!

  Igår fick vi möjligheten att tillsammans med expertgruppsmedlem (region B) Thérèse Persson tala vid fullmäktige i region Gävleborg. 74 politiker från regionen deltog vid Fullmäktige. Under informationspunkten pratade Thérèse och Pauline om vilka risker vi ser i våra leverantörskedjor, samt om hur regionen arbetar med sitt ansvarsområde livsmedel.
 • 06 dec 2016

  Sista expertgruppsmötet 2016!

  Igår hade vi årets sista möte med vår kära expertgrupp. Expertgruppen består av representanter från respektive region och vi hade glädjen att välkomna två nya expertgruppsmedlemmar: Anja Ekstrand från Region Skåne, som går in och ersätter vår tidigare expertgruppsmedlem Sofia, och Anna Hagvall, SLL, som ska arbeta på heltid med vår uppförandekod för leverantörer.
 • 05 dec 2016

  Vi träffar Martin & Serveras hållbarhetsteam

  Sedan 2016 är livsmedel ett av landstingens och regionernas prioriterade riskområden. I vår nationella handlingsplan ingår att träffa leverantörer och diskutera gemensamma frågor relaterade till hållbara leveranskedjor.  I veckan träffade vi, tillsammans med SKL Kommentus, Martin & Servera och diskuterade bland annat kyckling från Thailand.
 • 02 dec 2016

  Arbetsmöte 2 expertgrupp läkemedel på Upphandlingsmyndigheten

  Igår var jag på Upphandlingsmyndigheten för att prata nya läkemedelskriterier. Mötet var mycket givande och vi tog stora kliv framåt i arbetet. Medverkande från landstingens sida var bland andra Thérèse Olsen från Landstinget Uppsala Län och Johanna Borgendahl från Stockholms Läns Landsting.
 • 02 dec 2016

  Masterstudenter anordnar forskningskonferens på ämnet hållbar upphandling

  I onsdags reste jag och Pauline till Visby för att medverka vid en forskningskonferens där masterstudenter på Uppsala Universitet Campus Gotland lade fram sina slutarbeten i kursen ”Governance, organisation and standards”.  Kursen har denna termin använt landstingens och regionernas nationella arbete med hållbar upphandling som case att studera. 
 • 01 dec 2016

  The voice of SPHS

  Vårt nationella samarbete har blivit utsett till en av ”SPHS Global Leader”, för att därigenom vara en av SPHS röster utåt för att lyfta och sprida goda exempel från landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling. SPHS, Sustainable Procurement Health Sector (UNDP), är en organisation som drivs av flertalet FN-organisationer, som syftar till att introducera och implementera hållbar upphandling inom hälsosektorn globalt.  
 • 25 nov 2016

  SA8000 - dag 4 & 5

  Under kursens fjärde dag pratade vi om SA8000-standarden och dess egenskaper. SA8000 skiljer sig från andra social auditing-program då det är den enda certifieringen inom området. Andra program klassas som andrapartsrevisioner eller ”code of conduct-audits”. SA8000 baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO-konventioner, samt nationell lagstiftning. Det som är unikt för SA8000 är att de utgår från företagets ledningssystem i syfte att alltid söka grundorsaker och därigenom skapa långsiktiga förbättringar.
 • 24 nov 2016

  SA8000 - dag 3!

  Under onsdagen tittade vi närmre på ledningssystem för socialt ansvar. Ett ledningssystem beskriver den uppsättning förfaranden en organisation behöver följa för att nå de mål som uttrycks i en uppförandekod eller motsvarande. Ledningssystem kommer att skilja sig beroende på företagets storlek och karaktär, men ju större ett företag är, desto viktigare är det att processer och rutiner finns dokumenterade för att medarbetare på alla nivåer i företaget känner till sitt ansvar. Processen genom vilken ett företag systematiserar sina arbetssätt betecknas ledningssystem.
 • 23 nov 2016

  SA8000 - dag 2

  Under vår andra dag på kursen fördjupade vi oss i ämnen såsom hälsa & säkerhet, fackföreningsfrihet, diskriminering och arbetstid. Inom området hälsa & säkerhet ryms flertalet risker, och det är viktigt att ha system för att hantera dessa. Till exempel är organisationer skyldiga att säkerställa att arbetare inte riskerar att skadas på arbetet, de ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga risker på arbetsplatsen, arbetare ska erbjudas nödvändig skyddsutrustning, företaget ska dokumentera och rapportera incidenter, och arbetare ska tränas i hur de ska agera vid nödsituationer.
 • 22 nov 2016

  Rapporten Hållbara läkemedel - Nu på engelska!

  Som vi rapporterat om tidigare har det nationella kansliet deltagit i Swedish Water House klustergrupp Vatten oh Läkemedel. Målsättningen med gruppens arbete har varit att utveckla konkreta rekommendationer till olika aktörer om hur de kan bidra till minskade utsläpp av läkemedel till vatten. Rapporten Hållbara läkemedel -  som skrevs av Karin Lonaeus– har nu översatts till engelska.
 • 22 nov 2016

  Nationella Kansliet går utbildning i SA8000

  Landsting och regioner genomför i vissa fall fabriksrevisioner för att säkerställa att de grundläggande sociala villkoren efterlevs i våra leveranskedjor.  Det nationella kansliet har i uppdrag att bistå landsting och regioner i sitt uppföljningsarbete. För att bättre kunna bidra till det arbetet vässar vi vår kompetens i social revision. Under denna vecka går det nationella kansliet en utbildning i standarden SA8000.  
 • 18 nov 2016

  FN:s forum för företag och mänskliga rättigheter

  På inbjudan av International Learning Lab var det nationella kansliet inbjudet att delta i det femte FN-forumet angående implementering av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Forumet samlar representanter från stater, företag, ideella organisationer, fackliga organisationer, jurister, finanssektorn, akademien och media.
 • 17 nov 2016

  Ny Swedwatch-rapport: Hur offentlig upphandling kan påverka arbetares villkor i globala leverantörskedjor

  I en ny rapport från Swedwatch lyfts landstingens samarbete som ett gott exempel på hur man kan arbeta med sociala krav i offentlig upphandling. Enligt rapporten ligger Sverige i framkant vad gäller hållbar upphandling och trots att det fortfarande finns utrymme för förbättring, så bör fler länder ta efter. 
 • 16 nov 2016

  Region F träffas för att diskutera handlingsplan för handskar och operationsartiklar

  Igår var jag i Linköping och träffade representanter från region F. Närvarande på mötet var vår styrgruppsmedlem Karin Ramstedt, expertgruppsmedlem Margareta Sterner, samt kontaktpersoner Emma Johansson, Sofia Spjut samt Bodil Martinsson. Tillsammans har de nationellt ansvar för riskområdet ’handskar och operationsartiklar’.
 • 15 nov 2016

  SLL Hållbarhet förstärker arbetet med uppförandekod för leverantörer

  Inom ramen för det nationella arbetet med hållbar upphandling har Stockholms läns landsting ansvar för IT. Nu förstärker Stockholms läns landsting arbetet med en särskild kompetens inom området socialt ansvarstagande i leverantörskedjan. Anna Hagvall, kommer närmast från Energimyndigheten.
 • 15 nov 2016

  Miljöklassificering på Fass.se firar 10 år

  IVL Svenska miljöinstitutet och LIF bjöd in till ett dialogmöte för att uppmärksamma att miljöklassificeringen på Fass.se har 10 år på nacken.
 • 08 nov 2016

  DN Debatt. ”Utsläpp från tillverkning av antibiotika bortglömd risk”

  I helgen publicerade DN en debattartikel om vikten av att adressera utsläpp av antibiotika vid tillverkning. Både SIWI Swedish Water House och riksdagsledamöter från Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet står bakom artikeln, som bland annat tar upp arbetet som bedrevs inom klustergruppen Vatten & Läkemedel (SIWI), där vi medverkade. Artikeln hittar ni här: http://www.dn.se/debatt/utslapp-fran-tillverkning-av-antibiotika-bortglomd-risk/
 • 07 nov 2016

  Webinarium om mänskliga rättigheter och offentlig upphandling

  Inom ramen för FN:s program för hållbar upphandling, arrangerades ett webbinarium där London Universities Purchasing Consortium, City of Madison, International Learning Lab och landstingens och regionernas nationella samarbete fick presentera hur vi arbetar med hållbar upphandling. Du kan följa webbinariet här.
 • 03 nov 2016

  Hållbar offentlig upphandling nyckelfall i kursen Governance, Organisation and Standards

  Vi är glada att för fjärde året i rad ha fått inbjudan att föreläsa om landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling vid Uppsala Universitets master-utbildning Sustainable Management.
 • 03 nov 2016

  Aktuell Hållbarhet uppmärksammar att vi lanserar ny vägledning för hållbar upphandling

  I tidningen Aktuell Hållbarhets senaste omvärldsbevakning uppmärksammas att landstingen och regionerna lanserar ny vägledning för hållbar upphandling.
 • 28 okt 2016

  Workshop med Landstinget i Kalmar län

  I samband med roadshowen i Kalmar så fick vi möjligheten att sitta ned med upphandlingsavdelningen i Landstinget Kalmar Län för att diskutera tillämpningen av de sociala kontraktsvillkoren.
 • 28 okt 2016

  Final för gemensam Roadshow i Kalmar

  I torsdags hölls det tredje och sista seminariet om Hållbar Upphandling 2.0 i Kalmar. Seminariet var del av den roadshow som arrangeras tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus. Intresset var stort och närmare 50 personer från landsting och kommuner deltog.
 • 28 okt 2016

  Upphandling24: "Hållbar Upphandling – idag och imorgon"

  På upphandling24:s konferens ”Hållbar Upphandling – idag och imorgon” (26 okt) talade Pauline Göthberg om vilken skillnad det gör att ställa sociala krav i offentlig upphandling, och hur vi nu tar nya steg mot ett mer systematiserat arbetssätt för hållbar upphandling genom nya kontraktsvillkor, vägledning och en ny ansvarsfördelning.
 • 28 okt 2016

  Branschdialog om livsmedel

  I veckan träffade Therese Persson från Region Gävleborg Svensk Handels hållbarhetsexperter. Dels för att diskutera landstingens och regionernas framtagna riskområdesstrategi för livsmedel och dels för att höra hur Svensk Handel arbetar med hållbarhet gentemot sina medlemmar inom livsmedelsindustrin.
 • 21 okt 2016

  Uppförandekod för leverantörer - Ny vägledning

  Nu lanserar vi vårt vägledande dokument för Uppförandekod för leverantörer.  Här får du reda på hur processen går till. Från de förväntningar som finns samlade i vår gemensamma Uppförandekod för leverantörer till uppföljning och eventuell revision. I dokumentet har vi samlat information som är relevant för såväl leverantörer som för upphandlare.
 • 20 okt 2016

  Västra Götalandregionen arrangerar miljödagar för landsting och regioner

  Över 70 deltagare när Västra Götalandregionen bjöd in till miljödagar på VGR Campus Nya Varvet. Ett av temana var hållbar upphandling som styrmedel.
 • 20 okt 2016

  Rundabordssamtal om situationen för migrantarbetare i Thailand

  Det Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling var på måndagen den 26 september värd tillsammans med SKL Kommentus och Swedwatch för ett rundabordssamtal om migrantarbetares situation inom kycklingindustrin i Thailand.
 • 20 okt 2016

  Leverantörsbesök i Centralamerika: Tillverkning av suturer & operationstextilier

  I början på september åkte Karin Lonaeus från det Nationella Kansliet på studieresa, anordnad av Helse Sør-Øst & Sykehuspartner, till Centralamerika. Syftet med resan var att besöka leverantörer för att diskutera socialt ansvar. 3 fabriker besöktes under resan; två i norra Mexiko och en i Dominikanska republiken.
 • 20 okt 2016

  Migrantarbetare – en särskilt utsatt grupp inom livsmedelsindustrin i Thailand

  Vi rapporterade tidigare i veckan om vårt rundabordssamtal med livsmedelsleverantörer för att diskutera migrantarbetares situation inom kycklingsindustrin i Thailand.  Svenska Dagligvaruhandel, Svenska Handel och Axfoundation bjöd i fredags in till en förmiddag för att diskutera risker men även lösningar vad gäller den stora andel migrantarbetare som jobbar inom den thailändska livsmedelsindustrin.
 • 29 sep 2016

  Sörmlands läns landsting arrangerar konferens för miljöombud

  Över 100 deltagare när Sörmlands läns landsting bjöd in till miljö- och hållbarhetskonferens på Re-tuna Återbruksgalleria. Ett av temana var hållbar upphandling som styrmedel.
 • 26 sep 2016

  Hållbar upphandling för grön tillväxt

  Den 8 september bjöd Upphandlingsmyndigheten in till ett seminarium om användning av märkningar och miljöledningssystem i de nya upphandlings-reglerna. Syftet med seminariet var att hämta in synpunkter från intressenter och att diskutera möjligheter och utmaningar med de nya reglerna.
 • 05 sep 2016

  Workshop om läkemedel i miljön

  Den 6 september arrangerade Health Care Without Harm en workshop på temat hur vi kan minska läkemedel i miljön. Representanter från EU Kommissionen, EU parlamentet, nationella departement, forskare och praktiker träffades under en dag för att diskutera vad som görs och kan göras inom området. Det svenska initiativet att arbeta med hållbar upphandling som styrmedel för att minska läkemedel i miljön fick stor uppmärksamhet. Sedan 2016 ansvarar Västra Götalandregionen för landstingens och regionernas prioriterade riskområde läkemedel.
 • 05 sep 2016

  Sveriges landsting och regioners uppförandekod bidrar till bättre arbetsförhållanden och ökad transparens vid tillverkning av datorer!

  Du kanske har undrat om vårt nationella arbete med hållbar upphandling har någon effekt? Kan vi verkligen påverka arbetsförhållanden i fabriker i andra länder? Är det möjligt att få relevant information om risker och avvikelser från våra leverantörer? Och när det gäller upphandling av IT – kan vi verkligen påverka globala leverantörer? Enligt en ny rapport från Electronics Watch är svaret ”ja”!

Kalendern

jan
26

26 januari 2017 10.00 - 12.00

feb
15

15 februari 2017 8.30 - 16.00

Hållbar Upphandling sammanställt i en PDF-broschyr.

Här får du reda på hur upphandlingsprocessen går till. Från de förväntningar som finns samlade i vår gemensamma uppförandekod för leverantörer till uppföljning och eventuell revision. En PDF-version av vägledningen finns här.