Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Aktuellt

 • 27 apr 2017

  Pauline utses till en av Sveriges 101 mäktigaste i hållbarhetssverige!

   ”Mäktigast i Hållbarhetssverige Allt fler gör sin röst hörd i hållbarhetsfrågor, men att skapa förändring kräver hårt arbete. Här är listan över politikerna, näringslivstopparna, forskarna och lobbyisterna som sätter agendan för hållbar utveckling i Sverige.” Så lyder motiveringen till Aktuell Hållbarhets utnämning av de 101 mäktigaste personerna inom hållbarhetssverige, och i år tar Pauline, nationell samordnare för landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling, plats på listan!
 • 26 apr 2017

  Enact presenterar nya riskanalyser på 4 riskområden!

  I måndags presenterade Enact de riskanalyser som de tagit fram under våren på uppdrag av Sveriges landsting och regioner. Enact fick i uppdrag att ta fram riskanalyser för de 4 produktområden som idag saknar en grundläggande riskanalys. I uppdraget ingick att utifrån kategorierna utse särskilt riskfyllda produkter som bör prioriteras i uppföljningsarbetet, samt identifiera riskerna för dessa. De riskområden som Enact tittat på är handskar, förband och sårvård, medicinteknik och instrument.
 • 26 apr 2017

  Hur står det till med kycklingarna i Thailand?

  Det var temat för vår föreläsning på Sveriges Offentliga Inköpares (SOI) årskonferens i Gävle. Tillsammans med Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus berättade vi om de uppföljningar vi har gjort på kyckling som upphandlas till Sveriges landsting och kommuner och den studieresa vi gjorde till Bangkok i januari i år.
 • 25 apr 2017

  Nu är revisionsrapporterna publicerade för livsmedelsuppföljningarna

  Region B har genomfört revisioner hos fyra livsmedelsleverantörer som tillhandahåller frukt och grönt till Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Västmanland samt landstinget i Dalarna. Några av dem levererar enbart till ett landsting, medan några av dem täcker två landsting. Leverantörerna som har följts upp är Modis, Centrala partihallen, Falu partiaffär och Upplands trädgårdsprodukter. Revisionerna har genomförts på de svenska kontoren och man kontrollerade de interna processerna och rutinerna.
 • 22 apr 2017

  SKL Kommentus utbildar i anti-korruption

  Idag fick vi möjlighet att delta på SKL Kommentus internutbildning om mutor och jäv. Natali Phalén, ny generalsekreterare för Institutet Mot Mutor och Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus informerade om den svenska mutlagstiftningen, om Näringslivskoden som går utöver lagen och om SKLs nya policy. Vi gick också igenom ett antal praktiska övningar om vad som kan anses tillåtet eller inte tillåtet. Ett stort tack till SKL Kommentus för att vi fick medverka.
 • 13 apr 2017

  Region E & F träffas för att prata handskar

  I tisdags träffades VGR och region F i Skövde för att prata handlingsplan för handskar. Regionerna genomför just nu ett antal uppföljningar gemensamt, och mötet handlade om att sammanställa resultatet från uppföljningarna och bestämma om vägen framåt.
 • 12 apr 2017

  Region B följer upp fyra livsmedelsleverantörer

  Region B har genomfört revisioner hos fyra livsmedelsleverantörer som tillhandahåller frukt och grönt till Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Västmanland samt landstinget i Dalarna. Leverantörerna som har följts upp är Modis, Centrala partihallen, Falu partiaffär och Upplands trädgårdsprodukter. Revisionerna har genomförts på de svenska kontoren och man kontrollerade de interna processerna och rutinerna.
 • 07 apr 2017

  Seminarium om arbetsrättsliga villkor på SKL Kommentus Inköpscentral

  SKL Kommentus Inköpscentral höll idag ett seminarium om arbetsrättsliga villkor. Talade under förmiddagen gjorde Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus, Victor Pålsson Lundell, konsult på SKL Kommentus/Affärsconcept, Charlotta Frenander från Upphandlingsmyndigheten, Sebastian Svartz från Kammarkollegiet och Carin Carlsson från Stockholm Stad.
 • 04 apr 2017

  Workshop i Region Halland - Hållbar Upphandling

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Madelene Winbo och hennes upphandlingsteam i Region Halland för att workshoppa om hållbar offentlig upphandling.  Vi gick igenom vårt gemensamma arbete med att ställa och följa upp sociala krav vid upphanlindg. Vi hann också diskuterade det fortsatta arbetet med regionens nationella ansvar för medicinteknik.
 • 31 mar 2017

  Nationell samordning Miljökrav!

  Igår medverkade jag och Pauline vid Upphandlingskonferensen som seminarie- och workshopledare. Seminariet och workshopen handlade om hur man kan få till en nationell samordning även för miljökraven. Cirka 300 personer deltog på konferensen och cirka 120 personer deltog på våra workshops.
 • 31 mar 2017

  Hållbara Läkemedel – kan man lära av andra exempel?

  Klustergruppen för Vatten och läkemedel var i tisdags inbjudna till SIWI och ett seminarium om aktuella initiativ inom läkemedelsindustrin för att skapa ökad hållbarhet i leverantörskedjan. Vi fick även ta del av erfarenheter från hur andra branscher arbetar. Frågor som diskuterades var: Vad kan vi lära oss av verktyg och certifikat från andra branscher? Vilken påverkan har hållbarhetsrevisioner på leverantörer? Hur långt kan vi komma utan tredjepartscertifiering i samarbete mellan varumärken och deras leverantörer?
 • 24 mar 2017

  Expertrådsmöte med SKL Kommentus Inköpscentral och Hållbarhetskollen

  På väg hem från Lund där jag i två dagar deltagit i Hållbarhetskollens expertrådsmöte! Hållbarhetskollen, en tjänst som erbjuds av SKL Kommentus Inköpscentral, hjälper kommuner och landsting att följa upp sociala, etiska och hållbarhetskrav som ställs i upphandlingar.
 • 17 mar 2017

  Upphandlingsdialog Dalarna!

  Igår var jag i Falun och pratade med landstings- och kommunpolitiker om vikten av att ställa krav på hållbara leverantörskedjor i upphandlingen. Ylva Thörn, landshövding i Dalarna, inledde dagen genom att sätta ramarna, och lyfte då vikten av socialt ansvarsfulla upphandlingar.
 • 16 mar 2017

  Referensgruppsmöte Socialt Ansvar på Upphandlingsmyndigheten

  I tisdags var det dags för möte med referensgruppen för socialt ansvar på Upphandlingsmyndigheten. Eftermiddagen bjöd på ett fullspäckat schema som täckte in både sysselsättningsfrämjande krav, arbetsrättsliga hänsyn, Upphandlingsmyndighetens nya projekt kring ekonomisk/samhällsekonomisk analys av inköp som ett styrmedel, och sist men inte minst de sociala kontraktsvillkoren.
 • 10 mar 2017

  Theo Jaekel från Vinge presenterar FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter

  Under torsdagens konferens presenterade Theo Jaekel från advokatfirman Vinge FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter och berättade om hur landstingens kontraktsvillkor kopplar an till ramverket, samt hur vi kan tolka ramverket i vårt uppföljnings- och åtgärdsarbete.
 • 10 mar 2017

  Nationell Konferens Hållbar Upphandling!

  Igår hade vi Nationell Konferens för Hållbar Upphandling på Klara Strand i Stockholm. Styrgupp, expertgrupp och kontaktpersoner från det nationella nätverket samlades för att diskutera det fortsatta arbetet med att implementera handlingsplanerna. Dessutom passade vi på att fira att Uppförandekoden i år fyller 10 år. Vi är oerhört glada över det engagemang och den drivkraft som vi mötte under dagen, och tackar nätverket för dess medverkan!
 • 08 mar 2017

  Produktrådet för livsmedels arrangerar heldagsseminarium

  I veckan arrangerade landstingens och regionernas produktråd för livsmedel ett heldagsseminarium. Vid mötet fick Therese Persson, Region Gävleborg och det nationella kansliet möjlighet att berätta om handlingsplanen för livsmedel. Resultat från de senaste uppföljningarna av leverantörer av frukt och grönt samt kyckling från Thailand presenterades också. På seminariet deltog även Fairtrade och Upphandlingsmyndigheten.
 • 03 mar 2017

  Expertgruppen stärker kompetens inom standarden SA8000

  Expertgruppsmedlem Anders Olsson, Västra Götalandsregionen, har gått en utbildning i standarden SA8000.Vi är stolta över att expertgruppen stärks med denna kompetens. Läs om Anders reflektioner från kursen
 • 03 mar 2017

  Första avsnittet i podden Hur tänkte du nu? är ute.

  Per Grankvist och Carina Lundberg Markow pratar värdeverkstad med SBAB:s vd Klas Daielsson och Pauline Göthberg.
 • 24 feb 2017

  Verksamhetsrapport 2016

  Idag känner vi oss lite extra glada och stolta. Vilken spännande utveckling vi har haft inom vårt nationella arbete.
 • 22 feb 2017

  Nationella Kansliet går kurs i anti-korruption!

  Igår var vi på anti-korruptionskurs i Vinges lokaler på Norrmalmstorg. Kursen gavs av CSR Sweden och The Academy for Human Rights in business och leddes av Parul Sharma, counsel och head of CSR compliance på advokatfirman Vinge, samt Ordförande för Svenska regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål; agenda 2030. En mycket givande dag där vi lärde oss om anti-korruptionssystem, due diligence och the UK Bribery Act!
 • 21 feb 2017

  Nationella kansliet medverkar i Folksams Etikpodd

  Om några veckor är det premiär för Folksams poddradio-proram ”Etikpodden”. Det första avsnittet handlar om värderingar och vad de egentligen är värda. Räcker det med en uppförandekod? Och hur översätter man egentligen värderingar till handling.  Det nationella kansliet och vd för SBAB fick ge sin syn på frågorna. Stay tuned!
 • 17 feb 2017

  Möte med våra Isländska och Norska kollegor

  Representanter från Sykehusinnkjöp Norge samt universitetssjukhuset på Island var idag på plats i Stockholm för att prata läkemedel. I både Norge och på Island står frågan om hur vi kan minska miljöskadliga läkemedel i miljön högt på agendan. Ett spår vi diskuterade är att harmonisera de sociala- och miljömässiga krav som ställs vid upphandling. Norge kommer nu att delta i den pågående processen som leds av Upphandlingsmyndigheten.
 • 15 feb 2017

  Hållbar hälso- och sjukvård – tema på nordisk konferens

  Idag medverkade det nationella kansliet vid en konferens arrangerade av Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH). Deltagare från alla de nordiska länderna fanns representerade och ett av fokusområdena var upphandling som styrmedel.
 • 14 feb 2017

  Möte med Martin & Serveras hållbarhetsteam

  Idag träffade vi, tillsammans med SKL Kommentus, Martin & Serveras hållbarhetsteam för ett uppföljande möte för att diskutera gemensamma frågor. Dels diskuterade vi kycklingrevisionen i Thailand och möte med en thailändsk leverantör. Dels diskuterade vi de uppföljningar som genomförs inom region B av frukt och grönt samt Amnestys rapport om missförhållanden vid palmoljeplantager i Indonesien.
 • 10 feb 2017

  Hållbar upphandling 2017

  I torsdags anordnade AktuellHållbarhet årets Hållbar Upphandling-konferens där det nationella kansliet medverkade för att berätta om landstingens och regionernas arbete med sociala krav. Ämnet för årets konferens var ”Nya krav – från ord till handling” och expertgruppsmedlemmar från både Blekinge, Skåne, Varuförsörjningen och Stockholm deltog.
 • 10 feb 2017

  Workshop i Jönköping!

  I onsdags var vi nere i Jönköping och träffade upphandlare och miljöavdelning för en heldagsworkshop kring uppförandekoden för leverantörer och de sociala kontraktsvillkoren. Regionen har sedan förra året särskilt ansvar för handskar och operationsartiklar, och det fortsatta arbetet med uppföljning diskuterades mycket under dagen. En väldigt engagerad grupp och dagen bjöd på flera spännande diskussioner. Stort tack Jönköping för en inspirerande dag!
 • 10 feb 2017

  Det nationella kansliet deltar i seminarium för upphandlare i USA

  I veckan presenterade det nationella kansliet vårt gemensamma arbete vid ett webb-sänt seminarium. Seminariet arrangerades av den amerikanska organisationen Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC). Temat för webinariet var transparens i leveranskedjan och goda exempel från upphandlande myndigheter. På mötet deltog representanter från såväl företag som från städer som New York, Washington, Palo Alto och Seattle.
 • 06 feb 2017

  Region Skåne har genomfört en revision hos textilleverantör

  Region Skåne har genomfört en avtalsuppföljning och en fabriksrevision inom riskområdet textil.
 • 03 feb 2017

  Nytt utkast på läkemedelskrav - tredje arbetsgruppsmötet på Upphandlingsmyndigheten

  Igår samlades vi återigen på Upphandlingsmyndighetens nya kontor för att prata nya hållbarhetskrav på läkemedel. På plats fanns både LIF och Generikaföreningen, representanter från industrin, akademin och myndigheter. Diskussionen kretsade kring det nya utkastet som tagits fram av delar av gruppen.
 • 01 feb 2017

  Norge tar initiativ till att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel

  På inbjudan av norska Sykehusinnkjop HF och Legemiddel Innkjöpssentral (LIS) deltog det nationella kansliet som Västra Götalandsregionens förlängda arm i ett möte med Legemiddel Industrien (LMI) och Läkemedelsverket i Norge. Syftet med mötet var att i en första dialog diskutera utmaningar och lösningar för att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel.
 • 31 jan 2017

  Vi planerar 2017 med Helse Sør-Øst RHF

  Idag har vi träffat vår strategiska samarbetspart Helse Sør-Øst RHF. Under 2017 planerar vi att fortsätta vårt gemensamma arbete med att planera uppföljningar och dela information från avtalsuppföljningar och revisioner.
 • 31 jan 2017

  Upphandling 24 uppmärksammar kycklingrevision i Thailand

  I slutet av 2015 kom larmrapporter om allvarliga missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion. Med anledning av detta har det gjorts två revisioner i fabriker som tillverkar produkter till kommuner och landsting. I Upphandling24 kan du läsa artikeln.
 • 27 jan 2017

  Dialog med generikabolagen hos Svenska Läkaresällskapet

  I onsdags träffade jag och Pauline Föreningen för Generiska Läkemedel och biosimilarer (FGL) tillsammans med Jan Matsson, enhetschef på SLL upphandling, samt Peter Söderström, upphandlingschef på VGR och styrgruppsmedlem för det nationella arbetet. Vi har tidigare under våren även träffat de forskande läkemedelsföretagen (LIF) samt parallellimportörernas branschorganisation Läkemedelshandlarna i syfte att i dialog med hela branschen verka för bättre förhållanden i leverantörskedjan genom upphandling.
 • 27 jan 2017

  Västra Götalandsregionen träffar professor Joakim Larsson och pratar om hur vi minskar läkemedelsnivåer i miljön

  Västra Götalandsregionen (VGR) stämde träff med ledande forskare inom läkemedelsområdet för att diskutera gemensamma frågor. Professor Joakim Larsson är professor i miljöfarmakologi och föreståndare för Centrum för Antibiotikaresistensforskning (CARe) vid Göteborgs Universitet. Frågor som diskuterades under mötet var VGRs nationella ansvar för hållbar upphandling av läkemedel, pågående läkemedelsuppföljningar och globala initiativ som tas inom antibiotika-området.
 • 23 jan 2017

  Vi firar Upphandlingsmyndighetens nya lokaler

  Under fredagen deltog det Nationella Kansliet vid invigningen av Upphandlingsmyndighetens nya lokaler i Solna Business Park. Under invigningsceremonin talade generaldirektör Inger Ek om myndighetens framtid och ambitioner. Inger passade samtidigt på att introducera deras nya tidning Trendens. Tidningen ska syfta till att presentera nuläge och senaste utveckling för de sju inriktningsmålen i den nya upphandlingsstrategin samt trender, framsteg och utmaningar inom Upphandlarsverige.  Vi önskar Upphandlingsmyndigheten lycka till och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för en mer hållbar upphandling!  
 • 23 jan 2017

  Revisioner genomförda i kycklingfabriker i Thailand

  Med anledning av rapporter om missförhållanden inom kycklingproduktionen i Thailand så har två revisioner genomförts i fabriker som tillverkar produkter till kommuner och landsting. Representanter från SKL Kommentus och Sveriges Regioner och Landsting deltog i studiesyfte. I samband med revisionerna diskuterades utmaningar och lösningar med en lokal människorättsorganisation, en fackförening, leverantörer och de svenska och danska ambassaderna.
 • 20 jan 2017

  Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE) uppmärksammar vårt nationella arbete

  OSCE skriver i senaste numret av Security Community om vårt nationella arbete med hållbar offentlig upphandling. Läs gärna hela artikeln här.
 • 20 jan 2017

  Axfoundation bjöd in till uppföljningsmöte angånde Thailand

  Axfoundation bjöd in till ett intressentmöte för att fortsätta dialogen kring leverantörsansvar inom livsmedelsindustrin i Thailand. Vid mötet deltog företag, grossister, livsmedelskedjor, offentliga inköpare, branschorganisationer och ideella organisationer.
 • 19 jan 2017

  Vi pratar sociala krav med livsmedelsföretagen

  Igår var jag, Thérèse från Region B med ansvar för riskområdet livsmedel, och Louise Svensson från SKL Kommentus inköpscentral på livsmedelsföretagens kontor på Östermalm för att diskutera hur vi kan samarbeta kring de nya sociala kraven. Från Livsmedelsföretagens sida deltog Vd för organisationen Marie Söderqvist, och Johan Anell, ansvarig för delbranscher och hållbarhet. 
 • 17 jan 2017

  Vi träffar OneMeds nya hållbarhetschef

  I fredags träffade jag och Pauline OneMeds nya hållbarhetschef Gofi Aldstam. Under mötet diskuterade vi de nya kraven, ansvarsfördelningen och framtida samarbete.
 • 12 jan 2017

  Uppförandekod för leverantörer diskuterades på nordiskt möte

  Vid senaste mötet mellan representanter för upphandlande myndigheter inom hälso- och sjukvården i Norden presenterad Thomas Wedegren, upphandlingchef i Stockholms läns landsting,  vårt nationella arbete med hållbar upphandling. Du kan läsa mer om detta i senaste numret av MedTech Magazine.
 • 03 jan 2017

  Nytt år och ny verksamhetsplan

  I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och miljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2017 om vad vi ska göra.
 • 29 dec 2016

  Året som gått

  Ett år då WHO rapporterade om att multiresistenta bakterier utgör ett av de största hoten mot global hälsa och året då rapporter avslöjade slavarbete vid Thailändska kycklingfabriker. Men det var också ett år då vi såg slutet på slavarbete hos en av våra globala handskleverantörer, ett år när vi lyckades påverka delar av IT-industrin att skapa bättre arbetsvillkor hos sina underleverantörer i Kina och ett år då vårt gemensamma arbete också visade sig skapa bättre arbetsförhållanden i fabriker i Pakistan.
 • 21 dec 2016

  God Jul!

  Det nationella kansliet önskar en riktigt God Jul!
 • 20 dec 2016

  Studiebesök kycklinguppfödning

  I fredags besökte jag och Pauline, tillsammans med våra kollegor på SKL Kommentus, en kycklingfarm i närheten av Katrineholm. Syftet med studiebesöket var att lära oss om kycklinguppfödning för att bättre förstå riskerna inom branschen inför kommande revisioner i Thailand.
 • 13 dec 2016

  Årets sista styrgruppsmöte med SKL Kommentus

  Vi tackar SKL Kommentus för ett gott samarbete under året och ser fram mot gemensamma aktiviteter 2017.
 • 08 dec 2016

  Thérèse och Pauline talar vid Fullmäktige i Gävleborg!

  Igår fick vi möjligheten att tillsammans med expertgruppsmedlem (region B) Thérèse Persson tala vid fullmäktige i region Gävleborg. 74 politiker från regionen deltog vid Fullmäktige. Under informationspunkten pratade Thérèse och Pauline om vilka risker vi ser i våra leverantörskedjor, samt om hur regionen arbetar med sitt ansvarsområde livsmedel.
 • 06 dec 2016

  Sista expertgruppsmötet 2016!

  Igår hade vi årets sista möte med vår kära expertgrupp. Expertgruppen består av representanter från respektive region och vi hade glädjen att välkomna två nya expertgruppsmedlemmar: Anja Ekstrand från Region Skåne, som går in och ersätter vår tidigare expertgruppsmedlem Sofia, och Anna Hagvall, SLL, som ska arbeta på heltid med vår uppförandekod för leverantörer.
 • 05 dec 2016

  Vi träffar Martin & Serveras hållbarhetsteam

  Sedan 2016 är livsmedel ett av landstingens och regionernas prioriterade riskområden. I vår nationella handlingsplan ingår att träffa leverantörer och diskutera gemensamma frågor relaterade till hållbara leveranskedjor.  I veckan träffade vi, tillsammans med SKL Kommentus, Martin & Servera och diskuterade bland annat kyckling från Thailand.
 • 02 dec 2016

  Arbetsmöte 2 expertgrupp läkemedel på Upphandlingsmyndigheten

  Igår var jag på Upphandlingsmyndigheten för att prata nya läkemedelskriterier. Mötet var mycket givande och vi tog stora kliv framåt i arbetet. Medverkande från landstingens sida var bland andra Thérèse Olsen från Landstinget Uppsala Län och Johanna Borgendahl från Stockholms Läns Landsting.
 • 02 dec 2016

  Masterstudenter anordnar forskningskonferens på ämnet hållbar upphandling

  I onsdags reste jag och Pauline till Visby för att medverka vid en forskningskonferens där masterstudenter på Uppsala Universitet Campus Gotland lade fram sina slutarbeten i kursen ”Governance, organisation and standards”.  Kursen har denna termin använt landstingens och regionernas nationella arbete med hållbar upphandling som case att studera. 
 • 01 dec 2016

  The voice of SPHS

  Vårt nationella samarbete har blivit utsett till en av ”SPHS Global Leader”, för att därigenom vara en av SPHS röster utåt för att lyfta och sprida goda exempel från landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling. SPHS, Sustainable Procurement Health Sector (UNDP), är en organisation som drivs av flertalet FN-organisationer, som syftar till att introducera och implementera hållbar upphandling inom hälsosektorn globalt.  
 • 25 nov 2016

  SA8000 - dag 4 & 5

  Under kursens fjärde dag pratade vi om SA8000-standarden och dess egenskaper. SA8000 skiljer sig från andra social auditing-program då det är den enda certifieringen inom området. Andra program klassas som andrapartsrevisioner eller ”code of conduct-audits”. SA8000 baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO-konventioner, samt nationell lagstiftning. Det som är unikt för SA8000 är att de utgår från företagets ledningssystem i syfte att alltid söka grundorsaker och därigenom skapa långsiktiga förbättringar.
 • 24 nov 2016

  SA8000 - dag 3!

  Under onsdagen tittade vi närmre på ledningssystem för socialt ansvar. Ett ledningssystem beskriver den uppsättning förfaranden en organisation behöver följa för att nå de mål som uttrycks i en uppförandekod eller motsvarande. Ledningssystem kommer att skilja sig beroende på företagets storlek och karaktär, men ju större ett företag är, desto viktigare är det att processer och rutiner finns dokumenterade för att medarbetare på alla nivåer i företaget känner till sitt ansvar. Processen genom vilken ett företag systematiserar sina arbetssätt betecknas ledningssystem.
 • 23 nov 2016

  SA8000 - dag 2

  Under vår andra dag på kursen fördjupade vi oss i ämnen såsom hälsa & säkerhet, fackföreningsfrihet, diskriminering och arbetstid. Inom området hälsa & säkerhet ryms flertalet risker, och det är viktigt att ha system för att hantera dessa. Till exempel är organisationer skyldiga att säkerställa att arbetare inte riskerar att skadas på arbetet, de ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga risker på arbetsplatsen, arbetare ska erbjudas nödvändig skyddsutrustning, företaget ska dokumentera och rapportera incidenter, och arbetare ska tränas i hur de ska agera vid nödsituationer.
 • 22 nov 2016

  Rapporten Hållbara läkemedel - Nu på engelska!

  Som vi rapporterat om tidigare har det nationella kansliet deltagit i Swedish Water House klustergrupp Vatten oh Läkemedel. Målsättningen med gruppens arbete har varit att utveckla konkreta rekommendationer till olika aktörer om hur de kan bidra till minskade utsläpp av läkemedel till vatten. Rapporten Hållbara läkemedel -  som skrevs av Karin Lonaeus– har nu översatts till engelska.
 • 22 nov 2016

  Nationella Kansliet går utbildning i SA8000

  Landsting och regioner genomför i vissa fall fabriksrevisioner för att säkerställa att de grundläggande sociala villkoren efterlevs i våra leveranskedjor.  Det nationella kansliet har i uppdrag att bistå landsting och regioner i sitt uppföljningsarbete. För att bättre kunna bidra till det arbetet vässar vi vår kompetens i social revision. Under denna vecka går det nationella kansliet en utbildning i standarden SA8000.  
 • 18 nov 2016

  FN:s forum för företag och mänskliga rättigheter

  På inbjudan av International Learning Lab var det nationella kansliet inbjudet att delta i det femte FN-forumet angående implementering av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Forumet samlar representanter från stater, företag, ideella organisationer, fackliga organisationer, jurister, finanssektorn, akademien och media.
 • 17 nov 2016

  Ny Swedwatch-rapport: Hur offentlig upphandling kan påverka arbetares villkor i globala leverantörskedjor

  I en ny rapport från Swedwatch lyfts landstingens samarbete som ett gott exempel på hur man kan arbeta med sociala krav i offentlig upphandling. Enligt rapporten ligger Sverige i framkant vad gäller hållbar upphandling och trots att det fortfarande finns utrymme för förbättring, så bör fler länder ta efter. 
 • 16 nov 2016

  Region F träffas för att diskutera handlingsplan för handskar och operationsartiklar

  Igår var jag i Linköping och träffade representanter från region F. Närvarande på mötet var vår styrgruppsmedlem Karin Ramstedt, expertgruppsmedlem Margareta Sterner, samt kontaktpersoner Emma Johansson, Sofia Spjut samt Bodil Martinsson. Tillsammans har de nationellt ansvar för riskområdet ’handskar och operationsartiklar’.
 • 15 nov 2016

  SLL Hållbarhet förstärker arbetet med uppförandekod för leverantörer

  Inom ramen för det nationella arbetet med hållbar upphandling har Stockholms läns landsting ansvar för IT. Nu förstärker Stockholms läns landsting arbetet med en särskild kompetens inom området socialt ansvarstagande i leverantörskedjan. Anna Hagvall, kommer närmast från Energimyndigheten.
 • 15 nov 2016

  Miljöklassificering på Fass.se firar 10 år

  IVL Svenska miljöinstitutet och LIF bjöd in till ett dialogmöte för att uppmärksamma att miljöklassificeringen på Fass.se har 10 år på nacken.
 • 08 nov 2016

  DN Debatt. ”Utsläpp från tillverkning av antibiotika bortglömd risk”

  I helgen publicerade DN en debattartikel om vikten av att adressera utsläpp av antibiotika vid tillverkning. Både SIWI Swedish Water House och riksdagsledamöter från Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet står bakom artikeln, som bland annat tar upp arbetet som bedrevs inom klustergruppen Vatten & Läkemedel (SIWI), där vi medverkade. Artikeln hittar ni här: http://www.dn.se/debatt/utslapp-fran-tillverkning-av-antibiotika-bortglomd-risk/
 • 07 nov 2016

  Webinarium om mänskliga rättigheter och offentlig upphandling

  Inom ramen för FN:s program för hållbar upphandling, arrangerades ett webbinarium där London Universities Purchasing Consortium, City of Madison, International Learning Lab och landstingens och regionernas nationella samarbete fick presentera hur vi arbetar med hållbar upphandling. Du kan följa webbinariet här.
 • 03 nov 2016

  Hållbar offentlig upphandling nyckelfall i kursen Governance, Organisation and Standards

  Vi är glada att för fjärde året i rad ha fått inbjudan att föreläsa om landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling vid Uppsala Universitets master-utbildning Sustainable Management.
 • 03 nov 2016

  Aktuell Hållbarhet uppmärksammar att vi lanserar ny vägledning för hållbar upphandling

  I tidningen Aktuell Hållbarhets senaste omvärldsbevakning uppmärksammas att landstingen och regionerna lanserar ny vägledning för hållbar upphandling.
 • 28 okt 2016

  Workshop med Landstinget i Kalmar län

  I samband med roadshowen i Kalmar så fick vi möjligheten att sitta ned med upphandlingsavdelningen i Landstinget Kalmar Län för att diskutera tillämpningen av de sociala kontraktsvillkoren.
 • 28 okt 2016

  Final för gemensam Roadshow i Kalmar

  I torsdags hölls det tredje och sista seminariet om Hållbar Upphandling 2.0 i Kalmar. Seminariet var del av den roadshow som arrangeras tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus. Intresset var stort och närmare 50 personer från landsting och kommuner deltog.
 • 28 okt 2016

  Upphandling24: "Hållbar Upphandling – idag och imorgon"

  På upphandling24:s konferens ”Hållbar Upphandling – idag och imorgon” (26 okt) talade Pauline Göthberg om vilken skillnad det gör att ställa sociala krav i offentlig upphandling, och hur vi nu tar nya steg mot ett mer systematiserat arbetssätt för hållbar upphandling genom nya kontraktsvillkor, vägledning och en ny ansvarsfördelning.
 • 28 okt 2016

  Branschdialog om livsmedel

  I veckan träffade Therese Persson från Region Gävleborg Svensk Handels hållbarhetsexperter. Dels för att diskutera landstingens och regionernas framtagna riskområdesstrategi för livsmedel och dels för att höra hur Svensk Handel arbetar med hållbarhet gentemot sina medlemmar inom livsmedelsindustrin.
 • 21 okt 2016

  Uppförandekod för leverantörer - Ny vägledning

  Nu lanserar vi vårt vägledande dokument för Uppförandekod för leverantörer.  Här får du reda på hur processen går till. Från de förväntningar som finns samlade i vår gemensamma Uppförandekod för leverantörer till uppföljning och eventuell revision. I dokumentet har vi samlat information som är relevant för såväl leverantörer som för upphandlare.
 • 20 okt 2016

  Västra Götalandregionen arrangerar miljödagar för landsting och regioner

  Över 70 deltagare när Västra Götalandregionen bjöd in till miljödagar på VGR Campus Nya Varvet. Ett av temana var hållbar upphandling som styrmedel.
 • 20 okt 2016

  Rundabordssamtal om situationen för migrantarbetare i Thailand

  Det Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling var på måndagen den 26 september värd tillsammans med SKL Kommentus och Swedwatch för ett rundabordssamtal om migrantarbetares situation inom kycklingindustrin i Thailand.
 • 20 okt 2016

  Leverantörsbesök i Centralamerika: Tillverkning av suturer & operationstextilier

  I början på september åkte Karin Lonaeus från det Nationella Kansliet på studieresa, anordnad av Helse Sør-Øst & Sykehuspartner, till Centralamerika. Syftet med resan var att besöka leverantörer för att diskutera socialt ansvar. 3 fabriker besöktes under resan; två i norra Mexiko och en i Dominikanska republiken.
 • 20 okt 2016

  Migrantarbetare – en särskilt utsatt grupp inom livsmedelsindustrin i Thailand

  Vi rapporterade tidigare i veckan om vårt rundabordssamtal med livsmedelsleverantörer för att diskutera migrantarbetares situation inom kycklingsindustrin i Thailand.  Svenska Dagligvaruhandel, Svenska Handel och Axfoundation bjöd i fredags in till en förmiddag för att diskutera risker men även lösningar vad gäller den stora andel migrantarbetare som jobbar inom den thailändska livsmedelsindustrin.
 • 29 sep 2016

  Sörmlands läns landsting arrangerar konferens för miljöombud

  Över 100 deltagare när Sörmlands läns landsting bjöd in till miljö- och hållbarhetskonferens på Re-tuna Återbruksgalleria. Ett av temana var hållbar upphandling som styrmedel.
 • 26 sep 2016

  Hållbar upphandling för grön tillväxt

  Den 8 september bjöd Upphandlingsmyndigheten in till ett seminarium om användning av märkningar och miljöledningssystem i de nya upphandlings-reglerna. Syftet med seminariet var att hämta in synpunkter från intressenter och att diskutera möjligheter och utmaningar med de nya reglerna.
 • 05 sep 2016

  Workshop om läkemedel i miljön

  Den 6 september arrangerade Health Care Without Harm en workshop på temat hur vi kan minska läkemedel i miljön. Representanter från EU Kommissionen, EU parlamentet, nationella departement, forskare och praktiker träffades under en dag för att diskutera vad som görs och kan göras inom området. Det svenska initiativet att arbeta med hållbar upphandling som styrmedel för att minska läkemedel i miljön fick stor uppmärksamhet. Sedan 2016 ansvarar Västra Götalandregionen för landstingens och regionernas prioriterade riskområde läkemedel.
 • 05 sep 2016

  Sveriges landsting och regioners uppförandekod bidrar till bättre arbetsförhållanden och ökad transparens vid tillverkning av datorer!

  Du kanske har undrat om vårt nationella arbete med hållbar upphandling har någon effekt? Kan vi verkligen påverka arbetsförhållanden i fabriker i andra länder? Är det möjligt att få relevant information om risker och avvikelser från våra leverantörer? Och när det gäller upphandling av IT – kan vi verkligen påverka globala leverantörer? Enligt en ny rapport från Electronics Watch är svaret ”ja”!

Kalendern

maj
15

10.00 15 maj 2017 - 16.00 16 maj 2017

maj
18

18 maj 2017 - 19 maj 2017

Hållbar Upphandling sammanställt i en PDF-broschyr.

Här får du reda på hur upphandlingsprocessen går till. Från de förväntningar som finns samlade i vår gemensamma uppförandekod för leverantörer till uppföljning och eventuell revision. En PDF-version av vägledningen finns här.