Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Aktuellt

 • 21 okt 2016

  Uppförandekod för leverantörer - Ny vägledning

  Nu lanserar vi vårt vägledande dokument för Uppförandekod för leverantörer.  Här får du reda på hur processen går till. Från de förväntningar som finns samlade i vår gemensamma Uppförandekod för leverantörer till uppföljning och eventuell revision. I dokumentet har vi samlat information som är relevant för såväl leverantörer som för upphandlare.
 • 20 okt 2016

  Västra Götalandregionen arrangerar miljödagar för landsting och regioner

  Över 70 deltagare när Västra Götalandregionen bjöd in till miljödagar på VGR Campus Nya Varvet. Ett av temana var hållbar upphandling som styrmedel.
 • 20 okt 2016

  Rundabordssamtal om situationen för migrantarbetare i Thailand

  Det Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling var på måndagen den 26 september värd tillsammans med SKL Kommentus och Swedwatch för ett rundabordssamtal om migrantarbetares situation inom kycklingindustrin i Thailand.
 • 20 okt 2016

  Leverantörsbesök i Centralamerika: Tillverkning av suturer & operationstextilier

  I början på september åkte Karin Lonaeus från det Nationella Kansliet på studieresa, anordnad av Helse Sør-Øst & Sykehuspartner, till Centralamerika. Syftet med resan var att besöka leverantörer för att diskutera socialt ansvar. 3 fabriker besöktes under resan; två i norra Mexiko och en i Dominikanska republiken.
 • 20 okt 2016

  Migrantarbetare – en särskilt utsatt grupp inom livsmedelsindustrin i Thailand

  Vi rapporterade tidigare i veckan om vårt rundabordssamtal med livsmedelsleverantörer för att diskutera migrantarbetares situation inom kycklingsindustrin i Thailand.  Svenska Dagligvaruhandel, Svenska Handel och Axfoundation bjöd i fredags in till en förmiddag för att diskutera risker men även lösningar vad gäller den stora andel migrantarbetare som jobbar inom den thailändska livsmedelsindustrin.
 • 29 sep 2016

  Sörmlands läns landsting arrangerar konferens för miljöombud

  Över 100 deltagare när Sörmlands läns landsting bjöd in till miljö- och hållbarhetskonferens på Re-tuna Återbruksgalleria. Ett av temana var hållbar upphandling som styrmedel.
 • 26 sep 2016

  Hållbar upphandling för grön tillväxt

  Den 8 september bjöd Upphandlingsmyndigheten in till ett seminarium om användning av märkningar och miljöledningssystem i de nya upphandlings-reglerna. Syftet med seminariet var att hämta in synpunkter från intressenter och att diskutera möjligheter och utmaningar med de nya reglerna.
 • 05 sep 2016

  Workshop om läkemedel i miljön

  Den 6 september arrangerade Health Care Without Harm en workshop på temat hur vi kan minska läkemedel i miljön. Representanter från EU Kommissionen, EU parlamentet, nationella departement, forskare och praktiker träffades under en dag för att diskutera vad som görs och kan göras inom området. Det svenska initiativet att arbeta med hållbar upphandling som styrmedel för att minska läkemedel i miljön fick stor uppmärksamhet. Sedan 2016 ansvarar Västra Götalandregionen för landstingens och regionernas prioriterade riskområde läkemedel.
 • 05 sep 2016

  Sveriges landsting och regioners uppförandekod bidrar till bättre arbetsförhållanden och ökad transparens vid tillverkning av datorer!

  Du kanske har undrat om vårt nationella arbete med hållbar upphandling har någon effekt? Kan vi verkligen påverka arbetsförhållanden i fabriker i andra länder? Är det möjligt att få relevant information om risker och avvikelser från våra leverantörer? Och när det gäller upphandling av IT – kan vi verkligen påverka globala leverantörer? Enligt en ny rapport från Electronics Watch är svaret ”ja”!

Kalendern

okt
31

31 oktober 2016 11.00 - 12.00

nov
7

7 november 2016 9.30 - 16.30

Hållbar Upphandling sammanställt i en PDF-broschyr.

Här får du reda på hur upphandlingsprocessen går till. Från de förväntningar som finns samlade i vår gemensamma uppförandekod för leverantörer till uppföljning och eventuell revision. En PDF-version av vägledningen finns här.